DAM opfriscursus


Handgrepen zijn door nieuwe inzichten aan veranderingen onderhevig. Daarnaast geven oud-cursisten geregeld aan dat ze behoefte hebben aan toetsing van de handgrepen zoals men deze is gaan toepassen in de praktijk. Vanaf 2004 is de DAM begonnen met het geven van een drietal 'opfris'-avonden praktijk. Deze avonden worden eens in de drie jaar georganiseerd. U kunt zich inschrijven voor één, twee of alle drie de avonden.Het accent van deze avonden ligt op het (kort) demonstreren en vervolgens zelf uitvoeren/oefenen
van de actuele DAM-handgrepen. Voorts is er tijd ingeruimd voor behandeling van 'praktische problemen'
aangaande handgrepen waar u in uw dagelijkse werk tegenaan loopt. De opfrisavond kentgeen afsluitende toets. De punten worden toegekend op basis van uw aanwezigheid.
Het minimum aantal deelnemers bedraagt 8, het maximum aantal is 40.
de studiebelasting bedraagt 4 uur (contacturen).
Bij aanmelding voor de 'opfris'-avonden kunt u dan ook aangeven voor welk gewricht of voor welke handgrepen
u graag extra scholing ontvangt.

Indeling van de avonden
18.00 - 18.30 uur: theorie achter de handgrepen
18.30 - 21.00 uur: klassikale behandeling van de handgrepen van de betreffende gewrichten
21.00 - 22.00 uur: opsplitsing in groepen welke samengesteld zijn aan de hand van de door u ingebrachte 'praktische problemen'