DAM Cursus gewrichtsmodellen

Een van de onderdelen van de laatste cursusavond van de introductiecursus is het practicum "gewrichtsmodellen".
Tijdens dit practicum bestudeert U een aantal modellen en beantwoordt u de bijbehorende vragen.
Hieronder een voorbeeld van een vraag en een aantal afbeeldingen van de modellen die bij dit cursusonderdeel gebruikt worden.

Vraag:
Bestudeer het bewegingsgedrag van het bovenstaande model door de afgelegde weg op beide profielen te vergelijken. Waar verwacht u dat de centrode van het model zal liggen?
Klik hier voor het antwoord.


Hier nog enkele andere modellen:

Model 5 (hierboven) kent werkingsprincipes die overeenkomen met het computermodel JointSImPlus. De centrode van het model kan worden aangepast. Dit heeft invloed op zowel het gebruikte contact op beide profielen als op de hoekuitslag van het model.

Bij model 9 wordt u gevraagd te bepalen waar het momentane draaipunt ligt in dit gewricht met twee contactpunten.

Klik hier voor het antwoord.