JointSimPlus software


Over JointSimplus
Jointsimplus is op verzoek van de VOF DAM opleidingen in 2009 geschreven door Herre Faber. Herre werkt als docent aan de opleiding Bewegingstechnologie van de Haagse Hogeschool.
Het programma JointSimplus is gebaseerd op zijn voorloper: het programma JointSim dat in de jaren 80 door Chris Riezebos geschreven is. Net als Herre is Chris als docent werkzaam bij Bewegingstechnologie. Aangezien het oorspronkelijke jointsim een DOS programma was, werkte het minder soepel onder een windows besturingssyteem. Met de introductie van het besturingssyteem Vista werd het zelfs onmogelijk om jointsim nog te gebruiken. Vandaar dat er een nieuwe versie gemaakt is.


De bediening van het nieuwe jointsim is eenvoudiger, de principes van het programma zijn echter ongewijzigd. Het programma modelleert, net als zijn voorloper, het effect van de positie van de centrode op het bewegingsgedrag en de profielverhoudingen van het gewricht.
Het programma kan gratis worden gedownload van deze site. Het gebruik en verspreiden van het programma is toegestaan voor niet commerciële doeleinden.

Downloaden en Installeren van JointSimPlus

Let op!!
Om programma's op uw computer te kunnen installeren dient u voldoende rechten op uw pc te hebben. In windows vista moet u als administrator aangemeld zijn. Over het algemeen heeft u op een pc, die binnen een bedrijf of instelling in een netwerk opgenomen is, onvoldoende rechten om zelf software te installeren.


Indien u reeds een eerdere versie van JointSimplus op uw pc heeft staan, dient u dit programma eerst te verwijderen voordat u aan de installatie van deze nieuwe versie begint.
Het verwijderen van software verloopt via het configuratiescherm van windows. Kies daar voor programma's en onderdelen. Selecteer in de lijst van geinstalleerde programma jointsim+ en kies voor verwijderen.

U kunt bij het downloaden kiezen uit twee versies van de software (32 of 64 bits versie). Recentere computers die draaien onder het besturingssysteem Windows 7 werken vaak met een 64 bit systeem. Kijk, indien u twijfelt, eerst in windows in het configuratiescherm bij systeem welk besturingssyteem U bezit.


Downloaden:
Download JoitSimPlus 32 bitDownload JoitSimPlus 64 bit

Instructies voor het installeren:

1. Klik op de downloadknop die correspondeert met uw besturingssyteem.
U ziet nu het onderstaande venster. Kies hier voor de optie: Uitvoeren.(indien u een engelstalige versie van windows heeft kiest u voor Run)

2. Afhankelijk van het de beveiligingsinstellingen van de internetbrowser op uw computer, krijgt u mogelijk nog de volgende waarschuwingsmelding te zien. Kies in dat geval ook hier voor Uitvoeren (Run).

3. Zodra het downloaden voltooid is, opent het volgende venstertje.

In dit venster kunt u kiezen in welke map op uw pc de installatiebestanden voor JointSimplus worden geplaatst. Indien u niets verandert en hier op "extract" klikt, worden de installatiebestanden geplaatst op de C schijf van uw computer, in de map: Program Files. (Het programma maakt deze map zelf aan). Via de knop "Browse" kunt u eventueel een andere map kiezen.

4. Nadat de bestanden in de map van uw keuze geplaatst zijn moet u de installatie starten. Zoek op het bureaublad van uw PC het icoontje Computer.

Dubbelklik op dit icoon en dubbelklik op de aanduiding van de C schijf die zich daar bevindt. U ziet nu een overzicht van alle mappen op uw C schijf. Zoek de map Program Files (of de eerder door u zelf gekozen map) .
In deze map bevinden zich de volgende mappen en bestanden:

5. Dubbelklik op het bestand setup.exe. Het programma JointSimplus wordt nu op uw pc geinstalleerd. Nadat dit proces voltooid is, vindt U in uw lijst met programma's (onder de startknop van windows) een map genaamd jointsim+ met daarin het programma. Tevens wordt er een starticoon op uw desktop geplaatst.

Korte Handleiding JointSimPlus

Alle bedieningselementen van het programma bevinden zich in de grijze balk aan de bovenzijde van het scherm. We bespreken hier de verschillende functies van het programma per groep.

Gewrichtsstand
U kunt het model bedienen (het gewricht laten bewegen) door de schuifregelaar in de groep Gewrichtsstand naar links en rechts te slepen. Een tweede manier om het model in beweging te zetten is te klikken op de knop bewegen. De hoekuitslag van het gewricht wordt in beide gevallen weergegeven in de blauwe tekst 'rotatiehoek' links op het scherm.
Het plaatsen van een vinkje in het vakje 'vaste stappen' heeft tot gevolg dat het model de beschikbare hoekuitslag verdeelt over het, in het vakje 'aantal' opgegeven, aantal stappen. Dit stapsgewijs bewegen van het model heeft uitsluitend betrekking op de bediening via de schuifregelaar. Het automatisch bewegen van het model via de knop bewegen wordt hier niet door beïnvloed.

Vast
Door in deze groep bot 1 of bot 2 te kiezen wordt de kom (bot 1) of de kop (bot 2) gefixeerd.

Bot 2
U kunt hier de straal van de cirkel van het convexe botstuk 2 wijzigen (definitie in bovenstaande figuur). Tevens kan de booghoek worden aangepast. Indien u wijzigingen aanbrengt in de straal of de booghoek van bot 2 (convex) zal de booghoek van bot 1(concaaf) automatisch zodanig worden aangepast dat in de uiterste hoekstand van het gewricht de kraakbeengrenzen van kop en kom elkaar ontmoeten.

Bot 1
Hier kunt u de straal van de kom aanpassen. Merk op dat wijziging van de straal leidt tot aanpassing van de booghoek van de kom. De booghoek van de kom wordt automatisch zodanig gekozen dat in de uiterste hoekstand van het gewricht de kraakbeengrenzen van kop en kom elkaar ontmoeten.
Binnen deze groep kunt u ook een bi-convex gewricht bouwen door convex te selecteren.

Centrode
Met positie regelt u de afstand van het draaipunt tot het contactpunt. Wijziging van de positie van het draaipunt maakt opnieuw dat de booghoek van de kom zodanig zal worden aangepast dat in de uiterste hoekstand van het gewricht de kraakbeengrenzen van kop en kom elkaar ontmoeten.
Wijziging van de waarde van functiestoring verplaatst de centrode zonder dat de booghoek van de kom wordt aangepast. Er ontstaat nu een eindstand waarbij de grenzen van kop en kom niet langer samenvallen (functiestoring)
Centrodes zichtbaar aanvinken maakt dat de opeenvolgende posities van het draaipunt worden getoond (zowel voor de beweging van convex tov concaaf als voor concaaf tov convex)

Gewricht
Hier vindt u een aantal instellingen die voor zichzelf spreken

Nabootsen van een functiestoring
Kies de volgende instellingen voor het model:

Bot 1 straal: 200
Bot 2 straal: 100
Bot 2 booghoek: 180
Centrodepositie: 50
functiestoring: 0

Beweeg het model en noteer de hoekuitslag. Merk op dat het gehele profiel van kop en kom gebruikt worden.
Zet het model terug in de middenstand en wijzig nu de waarde van de functiestoring in -40.
Het draaipunt verplaatst nu in de richting van het contactpunt, maar de bouw van het gewricht blijft ongewijzigd.

Bewegen van het functiegestoorde model laat nu zien dat:
a. de hoekuitslag beperkt is
b. een deel van het convexe profiel niet meer articuleert met de kom.

Zolang de waarde van de functiestoring op 0 staat, zal het programma steeds een gewricht tonen dat qua bouw in overeenstemming is met het gekozen draaipunt.