DAM Cursus Competenties Introductiecurus

Operationeel gedefinieerde onderwijsleerdoelstellingen c.q. competenties DAM-cursus Introductie

De cursus is bedoeld als theoretische basis voor de praktijkgerichte Extremiteiten- en Wervelkolomcursus.

Les 1
De cursist kan:
- de adaptatie van het aantal sarcomeren in serie bij het functioneren in verlengde c.q. verkorte posities weergeven en verklaren;
- de consequenties hiervan voor revalidatie en training vertalen naar het praktisch handelen
- de relatie tussen assenstelsels en bewegingsbeschrijving (algemene kinematica) weergeven;
- de consequenties hiervan voor de analyse van bewegingen vertalen naar het praktisch uitgevoerde bewegingsonderzoek.

 

Les 2
De cursist kan:
- de arthro- kinematische eigenschappen van gewrichten weergeven;
- de relatie tussen (momentane) gewrichts-as en rotatievlak weergeven;
- de consequenties hiervan voor de praktische uitvoering van mobiliserende handgrepen weergeven.
- de veranderingen in collageen bindweefsel (het substraat van de functiestoring) bij beperkt beweeglijke gewrichten weergeven;
- de consequenties hiervan voor de praktische uitvoering van mobiliserende handgrepen weergeven.

 

Les 3
De cursist kan:
- de relatie tussen theorie en praktijk van het behandelen van beperkt beweeglijke gewrichten weergeven met behulp van fysische en computer-modellen;
- de afleiding van arthrokinematische trajecten uit (momentane) gewrichts-assen kunnen weergeven;
- zelfstandig simulaties uitvoeren met het computerprogramma JointsimPlus;
- zelfstandig een eenvoudig gewrichtsmodel vervaardigen;
- de praktische consequenties hiervan voor het praktisch handelen bij het mobiliseren van beperkt beweeglijke gewrichten weergeven.