DAM Cursus Competenties Extremiteitencursus

Operationeel gedefinieerde onderwijsleerdoelstellingen c.q. competenties DAM-cursus Extremiteiten

Les 1
De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van de artt. AC, SC en GH weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan deze gewrichten;
- de functioneel morfologische eigenschappen van deze gewrichten weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van deze gewrichten, met name bij impingement-syndromen.

Les 2
De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van art. cubiti (inclusief de artt radio-ulnares in de onderarm) weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan deze gewrichten;
- de functioneel morfologische eigenschappen van deze gewrichten weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van deze gewrichten, met name bij KANS (RSI).

Les 3
De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van de artt. manus weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan deze gewrichten;
- de functioneel morfologische eigenschappen van deze gewrichten weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van deze gewrichten, met name bij epicondylitis lateralis.

Les 4
De cursist kan:
- zelfstandig variaties aanbrengen in keuze en utvoering van mobiliserende handgrepen aan de in de eerste 3 lessen genoemde gewrichten, rekening houdend met comorbiditeit en andere relevante (on)mogelijkheden van de patient

Les 5
De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van het art. coxae weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan dit gewricht;
- de functioneel morfologische eigenschappen van dit gewricht weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van dit gewricht, met name bij arthrosis deformans.

Les 6

De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van het art. genus weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan dit gewricht;
- de functioneel morfologische eigenschappen van dit gewricht weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van dit gewricht, met name bij rupturen van de voorste kruisband en meniscus rupturen.

Les 7
De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van de artt. pedis weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan dit gewricht;
- de functioneel morfologische eigenschappen van deze gewrichten weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van deze gewrichten, met name bij distorsio pedis.

Les 8
De cursist kan:
- de kinematische eigenschappen van het art. sacoiliaca weergeven;
- deze kennis toepassen op de keuze en uitvoering van mobiliserende handgrepen aan dit gewricht;
- de functioneel morfologische eigenschappen van dit gewricht weergeven;
- deze kennis toepassen op de analyse van functiestoringen van dit gewricht, met name bij bekken-instabiliteit.

Les 9
De cursist kan:
- zelfstandig variaties aanbrengen in keuze en utvoering van mobiliserende handgrepen aan de in de vorige 3 lessen genoemde gewrichten, rekening houdend met comorbiditeit en andere relevante (on)mogelijkheden van de patient